A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű utasoknak az alábbi segítségnyújtás biztosított:

 • az érintett utasok a kijelölt pontoknál bejelenthetik a repülőtérre való megérkezésük tényét és segítségnyújtást kérhetnek;
 • segítségnyújtás a kijelölt pontokról a check-in pultokhoz való eljutásban;
 • segítségnyújtás az utasfelvételben és poggyászfeladásban;
 • segítségnyújtás a check-in pulttól a repülőgépig való eljutásban, beleértve a biztonsági ellenőrzésen és a hatósági eljárásokon való keresztüljutást;
 • segítség a repülőgépbe való beszállásban, szükség szerint felvonók, kerekesszékek vagy más segítségnyújtás igénybevételével;
 • segítség a repülőgép ajtajától az ülésükig, ill. az üléstől a repülőgép ajtajáig való eljutásban;
 • segítségnyújtás a repülőgép elhagyásában, szükség szerint felvonók, kerekesszékek vagy más segítségnyújtás igénybevételével;
 • segítségnyújtás a repülőgéptől a poggyászfelvételi teremig való eljutásban és a poggyászfelvételben, beleértve a hatósági eljárásokon való keresztüljutást
 • segítségnyújtás a poggyászfelvételi teremtől egy kijelölt pontra való eljutásban;
 • átszállás esetén segítségnyújtás a csatlakozó járat elérésében, a légi és földi, valamint a terminálon nyújtott segítség igénybevételével;
 • szükség esetén segítségnyújtás a mosdóhelyiségekhez való eljutásban

A fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű utasok, amennyiben az kivitelezhető és kérik, a repülőgép ajtajáig használhatják saját kerekes széküket, egyéb, mozgást segítő berendezésüket vagy eszközüket. Amennyiben az utas nem kívánja, vagy nem rendelkezik saját kerekesszékkel vagy egyéb mozgást segítő eszközzel, úgy a repülőtér-üzemeltető tulajdonában álló eszközök a repülőtérre való érkezésétől kezdve rendelkezésére állnak.

A mozgássérült utasok számára a repülőtér parkolójában kijelölt parkolóhelyek állnak rendelkezésre, melyektől a terminál épülete könnyen megközelíthető.

A mozgássérült utasok számára kijelölt parkolóhelyek és a terminál épülete közötti távolság 130 méter.

A segítségnyújtás igénybevétele

A hatékony segítségnyújtás érdekében, valamint a 1107/2006/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, hogy az utas a segítségnyújtásra való igényét a járatindulást megelőzően legkésőbb 48 órával a repülőjegyet kibocsátó légitársaságnak vagy annak képviselőjének, illetve utazásszervezőjének bejelentse.

Amennyiben a segítségnyújtásra való igény nem kerül legalább 48 órával hamarabb bejelentésre a légitársaság, annak képviselője vagy az utazásszervező részére, illetve ha a repülőtér nem kapott értesítést legalább 36 órával a járatindulását megelőzően az igényről, a repülőtér személyzete ebben az esetben is minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az utas számára az igényeinek megfelelő, minőségi szolgáltatást nyújtson. 

A segítséget igénylő utasnak az egyéni igényeihez legmegfelelőbben illeszkedő szolgáltatás biztosítása érdekében legalább két órával a járatindulást megelőzően szükséges a kijelölt érkezési pontok valamelyikén jelentkeznie.

Az utasok közvetlenül a repülőtér-üzemeltető számára is bejelenthetik a szolgáltatásra való igényüket a következő módokon:

Az igénybejelentésnek az alábbi minimális információkat szükséges tartalmaznia:

 • az utas neve; telefonszáma, e-mail címe
 • járat indulásának vagy érkezésének dátuma, a járat száma;
 • várható érkezés a kijelölt ponthoz;
 • amennyiben ismert, a megfelelő IATA kód

Érkezési és távozási pontok

A fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű utasok kijelölt érkezési és távozási pontokon jelenthetik be érkezésüket a repülőtér személyzete számára és kérhetik a segítségnyújtást.

A kijelölt pontok megtalálhatóak:

 • a terminál épületen belül az információs pultnál;
 • a repülőtér parkolójában, a mozgássérültek számára kijelölt parkolóhelyeknél.

https://www.debrecenairport.com/hu/utasinformaciok/terminalterkep

Az érkezési és távozási pontok az alábbi ikonnal vannak ellátva:

További információért, kérjük keresse a Debreceni Nemzetközi Repülőtér munkatársait, akik készséggel állnak rendelkezésére.

Mobil: +36 20 467-9899

E-mail: @

Panaszbejelentés

Amennyiben a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban panasszal kívánnak élni, panaszukat írásban nyújthatják be az @ e-mail címre vagy a repülőtér-üzemeltető postacímére megküldve. A panaszt a repülőtér-üzemeltetője a panasz beérkezésétől számított 15 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredménye alapján 28 napon belül megválaszolja.

Amennyiben az utas igényeit a repülőtér-üzemeltetőnek benyújtott panasz kezelése során nem elégítik ki, úgy a 1107/2006/EK rendelet vélt megsértésével kapcsolatban panasz nyújtható be az Innovációs és Technológiai Minisztérium légiközlekedési hatóságához.

Azon utas, amelynek kerekes széke, egyéb, mozgást segítő berendezése vagy segítő eszköze elveszne vagy megrongálódna a repülőtéri kezelés során, kártérítésben részesülhet, összhangban a nemzetközi, közösségi és nemzeti jogi előírásokkal.

Minőségi alapelvek

A Debrecen International Airport Kft. célja, hogy a PRM szolgáltatásokat igénybe vevő utasközönség elégedett legyen a repülőtér által nyújtott segítségnyújtással. 

Ennek elősegítéséért a repülőtér-üzemeltető az ECAC Doc. 30 5-C melléklet szerinti „Magatartási kódex” -ben rögzített minőségi követelményekre alapozva, az alábbiak szerint határozta meg a segítségnyújtásra vonatkozó minőségi követelményeit.

A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeknek nyújtott segítségnyújtás során a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren az alábbi minimális szolgáltatási szinteket kell alkalmazni:

Előre bejelentett (48 órával hamarabb) induló utasok esetén

A repülőtéren kijelölt indulási pontra érkezve, amikor a szolgáltatás igénybevételére bejelentkezik:

 • az utasok 80%-a nem szabad, hogy 10 percnél többet várakozzon a szolgáltatásra;
 • az utasok 90%-a nem szabad, hogy 20 percnél többet várakozzon a szolgáltatásra;
 • az utasok 100%-a nem szabad, hogy 30 percnél többet várakozzon a szolgáltatásra.

Előre be nem jelentett induló utasok esetén

A repülőtéren kijelölt indulási pontra érkezve, amikor a szolgáltatás igénybevételére bejelentkezik:

 • az utasok 80%-a nem szabad, hogy 25 percnél többet várakozzon a szolgáltatásra;
 • az utasok 90%-a nem szabad, hogy 35 percnél többet várakozzon a szolgáltatásra;
 • az utasok 100%-a nem szabad, hogy 45 percnél többet várakozzon a szolgáltatásra.

Bejelentett érkező utas esetén

A szolgáltatás elérhető kell legyen az érkező járat repülőgépének ajtajánál:

 • az utasok 80%-a nem szabad, hogy a végső állóhelyen történő megállástól számított 5 percnél többet várakozzon a szolgáltatásra;
 • az utasok 90%-a nem szabad, hogy a végső állóhelyen történő megállástól számított 10 percnél többet várakozzon a szolgáltatásra;
 • az utasok 100%-a nem szabad, hogy a végső állóhelyen történő megállástól számított 20 percnél többet várakozzon a szolgáltatásra.

Előre be nem jelentett érkező utas esetén

A szolgáltatás elérhető kell legyen az érkező járat repülőgépének ajtajánál:

 • az utasok 80%-a nem szabad, hogy a végső állóhelyen történő megállástól számított 25 percnél többet várakozzon a szolgáltatásra;
 • az utasok 90%-a nem szabad, hogy a végső állóhelyen történő megállástól számított 35 percnél többet várakozzon a szolgáltatásra;
 • az utasok 100%-a nem szabad, hogy a végső állóhelyen történő megállástól számított 45 percnél többet várakozzon a szolgáltatásra.

Utaselégedettséget célzó célkitűzések

A Debrecen International Airport Kft. azért, hogy a segítségnyújtást igénylő fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű utasok a nyújtott szolgáltatással a lehető legmagasabb szinten elégedettek legyenek, az alábbi célkitűzéseket tűzte ki:

 • professzionális személyzet: a PRM utasoknak közvetlen segítséget nyújtó személyzet valamennyi tagja, valamint a repülőtéren dolgozó személyzet minden olyan tagja, aki közvetlenül kapcsolatba kerül az utazóközönséggel megfelelően képzett kell legyen. A képzéseknek különös hangsúlyt kell fektetniük a személyzet fogyatékossággal kapcsolatos tudatosságának növelésére és a PRM utasok egyenjogúságára.
  A repülőtér-üzemeltető célja, hogy a személyzet olyan minőségű szolgáltatást nyújtson, hogy a személyzet professzionalizmusát az utasok 90%-a jó vagy kiváló minőségűnek értékelje (a nem megfelelően bejelentett segítségnyújtásra való igények kivételt képeznek).
 • barátságos utaskezelés: a PRM utasokat kezelő személyzetnek a PRM utasokkal szemben minden körülmény között barátságosan, segítőkészen és empatikusan kell fellépnie.
  A repülőtér-üzemeltető célja, hogy a személyzet olyan minőségű szolgáltatást nyújtson, hogy a személyzet barátságos és segítőkész hozzáállását az utasok 90%-a jó vagy kiváló minőségűnek értékelje.
 • jó minőségű eszközök: a repülőtér-üzemeltetője a PRM utasoknak nyújtott segítségnyújtásra használt eszközöket folyamatosan karbantartja, új eszközök beszerzésénél a technikai előírásokat figyelembe veszi.
  A repülőtér-üzemeltető célja, hogy a repülőtéren segítségnyújtásra használt eszközök minőségét az utasok 90%-a jó vagy kiváló minőségűnek értékelje.
 • a szolgáltatás pontossága: a PRM utasoknak a lehető legkevesebbet kelljen várni a segítségnyújtásra.
  A repülőtér-üzemeltető célja, hogy a szolgáltatás pontosságát az utasok 90%-a jó vagy kiváló minőségűnek értékelje.
 • a szolgáltatás minősége: a PRM utasok a lehető legelégedettebbek legyenek a nyújtott szolgáltatással.
  A repülőtér-üzemeltető célja, hogy a szolgáltatás minőségét az utasok 90%-a jó vagy kiváló minőségűnek értékelje.