I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

név: Debrecen International Airport Korlátolt Felelősségű Társaság
rövid név: Debrecen International Airport Kft.
székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
postacím: 4002 Debrecen, Pf.187
tel.: +36 52 521-192
e-mail: office@debrecenairport.com
honlap: www.debrecenairport.com

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével (organogram)

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetői

Ügyfélszolgálati elérhetőségek

II. Gazdálkodásra vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerint beszámolója

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára, illetve személyi juttatásaira vonatkozó adatok

3. Összesített létszám- és béradatok

4. Vezetők, bankszámla felett rendelkezők, felügyelőbizottsági tagok juttatásaira vonatkozó közérdekű adatok